Asarcık Yerel Eylem Grubu Derneğine 1 adet müdür iş alımı yapılacaktır. Asarcık Yerel Eylem Grubu Derneği müdür alım ilanı (EK-1) ve müdür alım başvuru formu (EK-2) yazımız ekindedir. Bilgilerinize sunulur.

EK-1 ASYEG MÜDÜR ALIM İLANI

EK-2 ASYEG MÜDÜR ALIM BAŞVURU FORMU