BİZ KİMİZ

Asarcık Yerel Eylem Grubu Derneği 31.07.2019 tarihinde 55-031-083 kütük numarası ile Samsun Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından onaylanarak tüzel kişilik kazanmıştır.

Asarcık YEG Derneği ilçede bulunan tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile ortak hareket edebilecek, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapabilecek yeterlilikte insan kaynağına sahiptir.

YEG yaptığı faaliyetler ve toplantılar ile gençler, kadınlar, engelliler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları, çiftçiler ve kooperatifler ile temsil edilmekte; bu temsil hakkı ortaklığın % 50 sinden fazlasını oluşturmaktadır.

Asarcık YEG Derneği yönetim kurulu; Kamu kuruluşlarından 3, sivil toplum kuruluşlarından 3 ve özel sektör kuruluşlarından 3 olmak üzere toplam 9 üyeden oluşmaktadır. Asarcık YEG Derneği üyeleriyle her grubun temsil hakkı olduğu, alanında yeterli bilgi birikime sahip paydaşlardan oluşan çok yönlü bir yapıdır.

Asarcık Yerel Eylem Grubu Derneği (ASYEG); yerelde bulunan kamu kuruluşları, özel sektör kuruluşları ile sivil toplumu temsil eden dernekleri ve kuruluşların birlikteliğini temsil etmektedir. Asarcık YEG yerel toplulukların ve paydaşların kendi bölgelerindeki kırsal kalkınma sürecine katılımını sağlamak ve kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınmaya temel oluşturmak için tabandan tavana yaklaşımı benimseyen yapıdır.

​Asarcık Yerel Eylem Grubu (ASYEG) Yerel Kalkınma Stratejisi 2023 yılına geldiğinde; yöresel ve geleneksel ürünleri markalaştırarak pazarlanmasında hareketliliği arttırmış; alternatif turizm çalışmaları ile katma değer sağlamış; gençler, kadınlar, engelliler başta olmak üzere toplumun her kesimi ile kolektif yerel örgütleri desteklemiş; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel işletmeler arasındaki işbirliği ile bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının temelini oluşturmuş; IPARD programı ve LEADER yaklaşımının bilinçli yaygınlaştırılmasının etkisiyle kırsalı kalkındırmayı sağlamış bir Yerel Eylem Grubu olacaktır.