Asarcık Yerel Eylem Grubu Derneği işe alım ilanı (EK-1) ve işe başvuru formu (EK-2) yazımız ekindedir. Bilgilerinize sunulur.

EK-1 ASYEG İŞE ALIM İLANI

EK-2 ASYEG İŞE BAŞVURU FORMU