VİZYONUMUZ

Asarcık ilçesi ve tüm mahallelerini kapsayacak bir ağ oluşturup, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere bölgenin tüm bileşenlerinin işbirliğinde oldukları; tabandan tavana yaklaşımıyla tüm Asarcık’ı sosyal, kültürel ve ekonomi alanlarında refaha ulaştırmak temel amacımızdır.

MİSYONUMUZ

Kırsal alanda yaşayan yerel halkın refahının artırılmasına destek sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası kaynaklarla finanse edilen kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.