1.13.a fıındık bakım eğitimi -Yemekli-Ikram-teknik-sartname