13.11.2021 tarihinde yapılan mülakat ve değerlendirme sonucunda uzman olarak istihdam edilecek işe alım için; SÜLEYMAN GÜMEÇ asil ve ÖZCAN AKYÜZ yedek olarak Asarcık Yerel Eylem Grubu yönetim kurulunca değerlendirilmiştir.
Bilgilerinize sunulur.