Ekolojik Tarım Konusunda Farkındalık Toplantısı için (YKS Faaliyet 1.8.a) yemekli toplantı ikram ve servis hizmet alımı

Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemleri ile ilgili olarak Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince derneğimizce piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiştir.

İKRAM MALİYETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2021